Stadsnatuur

Natuurgerichte ontwikkeling van parken en ander stedelijk groen

  • Advies i.v.m. natuurgerichte woningbouw en omgevingsaanleg.
  • Nichenatuur – inrichting van schuilplaatsen in een stedelijke omgeving (ruïnereservaten, schuilplaatsen langs kaden, in monumentale gebouwen).
  • (Ondergrondse) wateropvang en –buffering in stedelijk gebied.
  • Ontwerp van natuurlijke gevel- en dakbegroeiingen.
  • Monumentenzorg: behoud van natuurelementen bij restauratiewerken (o.a. gevelbegroeiingen historische gebouwen, watermolens, kaaimuren, ijskelders, verdedigingswerken).
  • Ideeën voor begroening van beeldverstorende elementen en vergroening van stedelijk gebied.
  • Natuurgerichte inrichting en beheer van parken en andere groenvoorzieningen.
    Inrichting van waterlopen en plassen in stedelijk gebied (o.a. vlottende eilanden).