Kennisdeling

Analoge en digitale publicaties over natuur, bos en landschap en opzetten van kennissystemen en –websites

  • Voorbereiden en uitwerken van analoge en digitale publicaties over natuurontwikkeling en –beheer, bosbeheer, milieubouw, natuurgericht groenbeheer, landschapzorg en landinrichting.
  • Ontwikkeling van kenniswebsites en handleidingen over groen-, bos-, natuur- en landschapsbeheer.
  • Multimediale toepassingen op het gebied van groen, bos, natuur en landschap.
  • Kennisverwerving en –verwerking.
  • Voorbereiding en begeleiding van uitvoeringsprojecten.
  • Bemiddeling inzake terreinverwerving, landinrichting en natuur- en landschapsbeheer.
  • Gerechtelijke expertise natuur en landschap.
  • Vertegenwoordiging en tussenkomst in dossiers voor terrein- en landschapsontwikkeling en –herstel en begeleiding van planprocessen.
  • BREEAM-certificering