Soortenbeheer

Habitat- en ecosysteemgerichte beschermingsmaatregelen voor fauna en flora en natuurvriendelijke oplossingen en alternatieven voor probleemsituaties

 • Soortenbeschermingsplannen.
 • Habitatinrichting en –herstel.
 • Biodiversiteitsanalyse en natuurwaardering.
 • Soortgerichte maatregelen en concepten.
 • Natuurgericht wildbeheer.
 • Ontwerp van kunstmatige schuilplaatsen en inrichting van infrastructuur voor soorten.
 • Beheer en behoud van muurvegetaties.
 • Vooronderzoek naar slachtoffers van verkeer of wegeninfrastructuur.
 • Probleemanalyse en -oplossing, in geval van schade of overlast door fauna en flora (bv. overlast van soorten, uitbreiding en bestrijding van ongewenste soorten).
 • Controle van woningen, dreven en andere potentiële schuilplaatsen van dieren op aanwezigheid van soorten i.f.v. infrastructuurwerken.
 • Ontheffing- en vergunningsaanvragen – natuurtoets en passende beoordeling.