We adviseren en ondersteunen zowel overheden en studiebureaus als particuliere grondeigenaren, bedrijven en organisaties.
De gedachte achter Driekwart Groen is dat momenteel slechts een kwart van het Vlaamse grondgebied een ecologische en landschappelijke meerwaarde biedt. Driekwart wordt benut voor allerlei menselijke activiteiten gaande van landbouw tot bebouwing. Op zich hoeft dit geen probleem te vormen, mocht in het vergrijsde landelijke of stedelijke landschap en het uitgeruimde platteland meer kansen worden gegrepen voor natuurlijke en landschappelijke ontwikkelingen. Driekwart Groen merkt op dat veel mogelijkheden onbenut worden gelaten om landschappelijke structuurelementen in onze leefomgeving te integreren en ruimte te bieden aan de ecologische ontwikkelingen die overal onder druk staan. De ruimtelijke verwevenheid van groenstructuren biedt nochtans een oplossing voor tal van hedendaagse milieuproblemen en levert ons een aangename en gezonde leefomgeving. Laat u daarom door ons informeren en inspireren. Er bestaan immers tal van mogelijkheden om bestaande (infra)structuren, (onderhouds)activiteiten en (grond)gebruiksvormen in een voor natuur en landschap gunstige zin om te buigen. Het resultaat is een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving die voor driekwart uit groen bestaat in plaats van het huidige kwart. Laat u inspireren door onze originele ideeën en deze van onze partners en gelijkgezinden. Bezoek onze nieuwssite en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes met facebook en twitter.