Natuurbeheer

Bijzondere toepassingen en natuurgerichte methoden voor het beheer van bos – en natuurgebied

  • Natuurgerichte inrichting en beheer van restgronden (o.a. langs en rond wegeninfrastructuur).
  • Beheer en inrichting van infrastructuur met natuurwaarden (bv. schuilplaatsen van vleermuizen in historische gebouwen; muurvegetaties).
  • Multifunctioneel bosbeheer, natuurgerichte bosomvorming en variabel bosbeheer.
  • Natuurgerichte snoei en (gedeeltelijke) kap van hagen en oude bomen.
  • Herstel van ecologisch waardevolle cultuurgronden, zoals hoogstamboomgaarden, kruidenakkers en natuurlijk grasland.
  • Voorbereiding en opvolging van begrazingsprojecten.Organisatie, begeleiding en opvolging van natuur- en bosbeheer.
  • Integraal waterbeheer.