Natuurverbinding

Doorbreken van landschappelijke barrières voor fauna en flora en voorkomen van verkeerslachtoffers bij dieren

  • Ontsnipperingsstudies.
  • Uitwerking van natuur- en landschapsverbindingen.
  • Omvorming en uitbouw van kunstwerken en infrastructuren t.b.v. natuur.
  • Ontsnippering van wegen- en waterinfrastructuur.
  • Verkeerstechnische voorzieningen voor fauna.
  • Beveiliging van afwaterings- en rioleringssystemen.
  • Natuureigen berminrichting en -beheer.
  • Terreinstudies voor lokalisatie van faunavoorzieningen.