Natuurherstel

Herstel en compensatie van habitatverlies en verzachten van landschappelijke en ruimtelijke ingrepen

  • Aanleg van leefgebieden en habitatherstel.
  • Onthardingsplannen en vergroeningstudies.
  • Milieubouw.
  • Herstel van oorspronkelijke terreinsituaties en -structuren.
  • Natuurcompenserende maatregelen, mitigatie- en compensatieplannen.
  • Ecologische impact- en risicoanalyse.
  • Richtlijnen voor een goede beheerpraktijk.