Milieubouw

Terreinherstel en –inrichting in functie van nieuwe landschappelijke en natuurlijke ontwikkelingen

  • Omvorming van restgronden, ontginningsgebieden en andere verstoorde gronden.
  • Natuurgerichte inrichting van industrieterreinen en bedrijfsparken.
  • Natuurlijke inrichting van wateropvang- en waterbuffersystemen.
  • Begeleiding, opvolging en evaluatie van natuurlijke ontwikkelingen.
  • Ecodynamische vormgeving en opwaardering.
  • Voorbereiding, begeleiding en opvolging van milieubouwwerkzaamheden.
  • Natuurtechnische concepten voor nieuwe natuur.