Landschapsintegratie

Landschappelijk inpassen van storende elementen, toekennen van natuur- en landschapsfuncties aan infrastructuur en meervoudig terreingebruik

  • Landschappelijke inkleding en integratie van (infra)structuren en gebiedsfuncties.
  • Modellen voor natuur- en landschapsontwikkeling in win-winsituaties.
  • Landschappelijke inpassing van woningen, bedrijfsgebouwen, voorzieningen en infrastructuren.
  • Herstel van landschapsfuncties en –structuren.
  • Landschapsinventarisatie.
  • Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (o.a. landschapsbedrijfsplanning).
  • Erosiebestrijding.
  • Vergroening, natuurlijke inrichting en ecologisch beheer van industrie-, bedrijfs-, recreatie-, golf- en sportterreinen.
  • Begeleiding van natuurgerelateerde productiemethoden (agrarisch natuurbeheer, agroforestry, biomassaproductie en permacultuur).