Stadsnatuur

Natuurgerichte ontwikkeling van parken en ander stedelijk groen Advies i.v.m. natuurgerichte woningbouw en omgevingsaanleg. Nichenatuur – inrichting van schuilplaatsen in een stedelijke omgeving (ruïnereservaten, schuilplaatsen langs kaden, in monumentale gebouwen). (Ondergrondse) wateropvang en –buffering in stedelijk gebied. Ontwerp van natuurlijke gevel- en dakbegroeiingen. Monumentenzorg: behoud van natuurelementen bij restauratiewerken (o.a. gevelbegroeiingen historische gebouwen, watermolens, kaaimuren, ijskelders, verdedigingswerken). Ideeën voor begroening …