Soortenbeheer

Habitat- en ecosysteemgerichte beschermingsmaatregelen voor fauna en flora en natuurvriendelijke oplossingen en alternatieven voor probleemsituaties Soortenbeschermingsplannen. Habitatinrichting en –herstel. Biodiversiteitsanalyse en natuurwaardering. Soortgerichte maatregelen en concepten. Natuurgericht wildbeheer. Ontwerp van kunstmatige schuilplaatsen en inrichting van infrastructuur voor soorten. Beheer en behoud van muurvegetaties. Vooronderzoek naar slachtoffers van verkeer of wegeninfrastructuur. Probleemanalyse en -oplossing, in geval van schade of overlast door …