Natuurverbinding

Doorbreken van landschappelijke barrières voor fauna en flora en voorkomen van verkeerslachtoffers bij dieren Ontsnipperingsstudies. Uitwerking van natuur- en landschapsverbindingen. Omvorming en uitbouw van kunstwerken en infrastructuren t.b.v. natuur. Ontsnippering van wegen- en waterinfrastructuur. Verkeerstechnische voorzieningen voor fauna. Beveiliging van afwaterings- en rioleringssystemen. Natuureigen berminrichting en -beheer. Terreinstudies voor lokalisatie van faunavoorzieningen.