Natuurherstel

Herstel en compensatie van habitatverlies en verzachten van landschappelijke en ruimtelijke ingrepen Aanleg van leefgebieden en habitatherstel. Onthardingsplannen en vergroeningstudies. Milieubouw. Herstel van oorspronkelijke terreinsituaties en -structuren. Natuurcompenserende maatregelen, mitigatie- en compensatieplannen. Ecologische impact- en risicoanalyse. Richtlijnen voor een goede beheerpraktijk.