Natuurbeheer

Bijzondere toepassingen en natuurgerichte methoden voor het beheer van bos – en natuurgebied Natuurgerichte inrichting en beheer van restgronden (o.a. langs en rond wegeninfrastructuur). Beheer en inrichting van infrastructuur met natuurwaarden (bv. schuilplaatsen van vleermuizen in historische gebouwen; muurvegetaties). Multifunctioneel bosbeheer, natuurgerichte bosomvorming en variabel bosbeheer. Natuurgerichte snoei en (gedeeltelijke) kap van hagen en oude bomen. Herstel van ecologisch waardevolle …