Milieubouw

Terreinherstel en –inrichting in functie van nieuwe landschappelijke en natuurlijke ontwikkelingen Omvorming van restgronden, ontginningsgebieden en andere verstoorde gronden. Natuurgerichte inrichting van industrieterreinen en bedrijfsparken. Natuurlijke inrichting van wateropvang- en waterbuffersystemen. Begeleiding, opvolging en evaluatie van natuurlijke ontwikkelingen. Ecodynamische vormgeving en opwaardering. Voorbereiding, begeleiding en opvolging van milieubouwwerkzaamheden. Natuurtechnische concepten voor nieuwe natuur.