Landschapsintegratie

Landschappelijk inpassen van storende elementen, toekennen van natuur- en landschapsfuncties aan infrastructuur en meervoudig terreingebruik Landschappelijke inkleding en integratie van (infra)structuren en gebiedsfuncties. Modellen voor natuur- en landschapsontwikkeling in win-winsituaties. Landschappelijke inpassing van woningen, bedrijfsgebouwen, voorzieningen en infrastructuren. Herstel van landschapsfuncties en –structuren. Landschapsinventarisatie. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (o.a. landschapsbedrijfsplanning). Erosiebestrijding. Vergroening, natuurlijke inrichting en ecologisch beheer van industrie-, bedrijfs-, …